Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Đá cắt, đá mài

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa nhám xếp

Đĩa nỉ, đĩa đánh bóng

Tiết kiệm: -60%
Giá gốc là: 300.000₫.

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đá cắt, đĩa cắt 125×2.0x22

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đá mài 100x6x16 mm (4” 6.0)

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đá mài, đĩa mài 100×2.2×16 (4”)

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đĩa cắt, đá cắt 180×2.0x22

Tiết kiệm: -41%

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đĩa nhám xếp Kenma A60

Giá gốc là: 170.000₫.
Tiết kiệm: -41%

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đĩa nhám xếp KM100

Giá gốc là: 170.000₫.
Tiết kiệm: -41%

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đĩa nhám xếp loại 40

Giá gốc là: 170.000₫.

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đĩa nhám xếp Nhật loại 80

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đĩa nỉ đánh bóng – loại sợi mịn

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đĩa nỉ đánh bóng – loại sợi to

Đĩa cắt, đĩa mài, đĩa đánh bóng, đá cắt, đá mài

Đĩa phớt đánh bóng